Obsługa języka Javascript musi być włączona by móc wyswietlać elementy Flash na tej stronie.

Wersja polska English version

ERG S.A. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A. (nr 40/2017)

10 października 2017

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. na podstawie uchwały nr 2 i uchwały nr 3 NWZ z dnia 10 października 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Wesołowską oraz Pana Marka Migasa.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_.