Obsługa języka Javascript musi być włączona by móc wyswietlać elementy Flash na tej stronie.

Wersja polska English version

ERG S.A. Decyzja Zarządu w sprawie wyboru źródła dofinansowania inwestycji (nr 44/2017)

16 listopada 2017

Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z 4 września 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 2 listopada 2017 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję, że inwestycja polegająca na zakupie nowoczesnej linii produkcyjnej do produkcji odchudzonej folii, zrealizowana zostanie przez Emitenta z wykorzystaniem dofinansowania uzyskanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2017 z dnia 2 listopada 2017 r., zaś bez dofinansowania uzyskanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne", o którym Emitent informował raportem nr 37/2017 z dnia 4 września 2017 r.