Obsługa języka Javascript musi być włączona by móc wyswietlać elementy Flash na tej stronie.

Wersja polska English version

ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. (nr 45/2017)

5 grudnia 2017

Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Pawła Knopika zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 5%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 30 listopada 2017 r. na sesji giełdowej 1.750 sztuk akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Pan Paweł Knopik posiadał 43.797 sztuki akcji, dających prawo do 43.797 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,9995% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji opisanej powyżej Pan Paweł Knopik posiada 45.547 sztuki akcji, dających prawo do 45.547 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,2% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.