Obsługa języka Javascript musi być włączona by móc wyswietlać elementy Flash na tej stronie.

Wersja polska English version

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 45/2017 - ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. (nr 46/2017)

7 grudnia 2017

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 45/2017 opublikowanego w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia posiadanego dotychczas przez Pana Pawła Knopika udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. powyżej 5%, w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez Spółkę od akcjonariusza korekty zawiadomienia, Zarząd ERG S.A. informuje, że nie występują podmioty zależne od w/w akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie.